despre site stiri materiale parteneri forum contact
spaga Cum e vazuta Cum e ceruta Cum se pedepseste Cum e combatuta De ce sa nu iei


Viitori Spagari ai Romaniei


Cum se pedepseste
Untitled Document

Un fapt de coruptie este acela prin care un functionar public, magistrat, personal auxiliar, profitand de pozitia sa, obtine alte beneficii personale, pentru sine sau pentru altul, in afara celor la care este indreptatit prin lege (salariu/indemnizatii).

Infractiunile de coruptie
Luarea de mita (art.254, Cod Penal) este fapta celui care pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori accepta promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, in scopul de a indeplini, a nu indeplini ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri. Darea de mita se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Fapta prevazuta în alineatul precedent nu constituie infractiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de catre cel care a luat mita. Mituitorul nu se pedepseste daca denunta autoritatii fapta mai înainte ca organul de urmarire sa fi fost sesizat pentru acea infractiune.
Dispozitiile art. 254 alin. 3 se aplica în mod corespunzator, chiar daca oferta nu a fost urmata de acceptare.
Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat în cazurile aratate în alin. 2 si 3.

Modalitati normative:

 •  pretinderea de bani - formularea unei pretentii (nu conteaza daca este satisfacuta sau nu);
 •  primirea de bani - direct sau indirect, prin intermediar - luarea in posesie, preluarea unui obiect;
 •  acceptarea de bani sau alte foloase, expresa sau tacita - acordul explicit al faptuitorului la oferta de mituire;
 • daca acceptarea este anterioara actului de primire, atunci infractiunea de luare de mita este consumata, existand doar o singura infractiune, savarşita in doua modalitati normative din cele patru posibile;
 • nerespingerea promisiunii de bani sau alte foloase, care nu i se cuvin (o acceptare a promisiunii in mod tacit).

Conditiile ce se cer indeplinite pentru existenta infractiunii de luare de mita:

 • pretinderea, primirea, acceptarea, nerespingerea promisiunii trebuie sa aiba ca obiect bani sau alte foloase (folos patrimonial sau un avantaj nepatrimonial);
 • banii sau alte foloase sa nu fie datorati in mod legal functionarului sau unitatii, unde acesta işi indeplineşte indatoririle de serviciu;
 • actiunea de pretindere, acceptare ori primire sau inactiunea de nerespingere a promisiunii, sa aiba loc inainte sau sa fie concomitenta neindeplinirii ori intarzierii efectuarii unui act, ce intra in sfera atributiilor de serviciu ale functionarului mituit. (exista luare de mita şi in situatia in care acceptarea are loc inainte de efectuarea actului, iar primirea efectiva dupa efectuarea unui asemenea act);
 • actul sa faca parte din sfera atributiilor de serviciu ale functionarului .

Darea de mita (art.255 Cod Penal) este aceeaşi fapta privita in oglinda şi este reprezentata de promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase unui functionar de catre o persoana pentru satisfacerea nelegala a unui interes. Darea de mita se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Fapta prevazuta în primul alineat nu constituie infractiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de catre cel care a luat mita. Mituitorul nu se pedepseste daca denunta autoritatii fapta mai înainte ca organul de urmarire sa fi fost sesizat pentru acea infractiune.

Modalitati juridice:

 • promisiunea de bani sau alte foloase - direct sau indirect - asumarea unui angajament de catre o persoana de a remite in viitor bani sau alte foloase unui functionar public (indiferent daca acesta o respinge sau nu);
 • oferirea de bani sau alte foloase - prezentarea, etalarea, infatişarea anumitor obiecte, bani, bunuri sau alte foloase unui functionar public, urmand ca acesta sa indeplineasca sau sa nu indeplineasca un act ce intra in atributiile sale de serviciu (nu conteaza daca functionarul refuza sau accepta);
 • darea de bani sau alte foloase - direct sau indirect - actiunea mituitorului de a preda mituitului banii sau alte foloase (mituitorul nu trebuie sa fie constrans de catre mituit sa dea mita şi nu conteaza daca functionarul a indeplinit sau nu actul).

Conditiile ce se cer indeplinite pentru existenta infractiunii de dare de mita:

 • promisiunea, oferirea sau darea sa aiba ca obiect bani, bunuri sau alte foloase;
 • banii sau foloasele primite, oferite sau date sa fie necuvenite, sa nu fie datorati in mod legal functionarului sau unitatii, din care acesta face parte;
 • daca infractiunea s-a realizat in forma promisiunii sau oferirii, darea efectiva de bani sau alte foloase, remiterea acestora se poate face şi dupa ce functionarul a indeplinit sau nu a indeplinit atributiile de serviciu, a intarziat indeplinirea acestora sau a facut un act contrar indatoririlor de serviciu;
 •  actul in vederea caruia se da mita poate fi unul licit sau ilicit.

Primirea de foloase necuvenite (art. 256, Cod Penal) este definita drept primirea de cãtre un functionar, direct sau indirect, de bani ori alte foloase, dupã ce a indeplinit un act, in virtutea functiei sale şi la care era obligat in temeiul acesteia.
Aceasta este infractiunea prin care se sanctioneza aşa numitele “atentii”: cadouri, sacoşe cu diverse produse, plicuri cu bani strecurate printre foi etc. Aceasta infractiune se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Banii, valorile sau orice alte bunuri primite se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

Modalitati juridice:

 • primirea de bani ori alte foloase (nu şi pretinderea) - direct sau indirect - de catre un functionar, dupa ce a indeplinit un act, in virtutea functiei sale şi la care era obligat in temeiul acesteia.

Conditii ce se cer indeplinite pentru existenta infractiunii de primire de foloase necuvenite:

 • banii, bunurile sau foloasele primite de functionar sa fie necuvenite, sa aiba caracter de recunoştinta pentru indeplinirea unui act determinat;
 • banii, bunurile sau alte foloase sa fie remise functionarului dupa ce acesta a indeplinit un act conform atributiilor sale de serviciu;
 • sa nu existe intre ei o intelegere prealabila;
 • faptul sa fie unul licit, functionarul indeplinindu-şi atributiile in mod corect.

Traficul de influentã şi cumpararea de influenta - (Codul Penal, art. 257 şi Legea 161/2003, art. 6). Aceasta este infractiunea prin care se pretind bani sau alte foloase de la o persoana fizica sau juridica de catre o alta persoana care are influenta sau lasa sa se creada ca are influentã asupra unui functionar pentru a-l determina sã facã ori sã nu facã un act ce intrã in atributiile sale de serviciu.
Infractiunea de trafic de influenta exista chiar daca persoana in cauza nu are in realitate influenta pe care o pretinde. Infractiunea se socoteşte savarşita in momentul in care persoana care pretinde ca are sau chiar are influenta primeşte sau pretinde bani, influenta sau alte foloase, sau accepta promisiuni, daruri in scopul declarat de a determina un anume comportament profesional din partea functionarului. Traficul de influenta se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 10 ani.

Modalitati juridice:

 • primirea de bani sau alte foloase - direct sau indirect - preluarea de catre faptuitor a unei sume de bani sau a unor bunuri;
 • acceptarea de promisiuni privind bani sau alte foloase - direct sau indirect - formularea unei cereri, in mod tacit sau expres, de a i se da o suma de bani sau bunuri;
 • acceptarea de promisiuni sau daruri - direct sau indirect - manifestarea acordului cu privire la promisiunile facute de cumparatorul de influenta.

Daca initiativa comiterii traficului de influenta o are cumparatorul de influenta, pentru existenta infractiunii se cere ca subiectul activ sa fi primit efectiv banii sau bunurile, sa fi acceptat promisiunile facute de cumparatorul de influenta cu privire la bani, bunuri sau la alte foloase.
Daca initiativa porneşte de la traficant, pretinderea este suficienta pentru existenta infractiunii.

Cerinte ce se cer indeplinite pentru existenta infractiunii de trafic de influenta:

 • faptuitorul trebuie sa aiba influenta sau sa lase sa se creada ca are influenta (a avea influenta inseamna a fi in relatie de prietenie, a se bucura in mod real de increderea acelui functionar, iar a lasa sa se creada ca are influenta inseamna a crea cumparatorului de influenta falsa impresie ca se bucura de trecere in fata acelui functionar); important este ca influenta faptuitorului sa fi constituit pentru persoana interesata motivul determinant al tranzactiei;
 • faptuitorul sa promita interventia sa pe langa un functionar public (institutia publica din care face parte functionarul sa aiba competenta de a efectua actul in vederea caruia se exercita influenta, iar functionarul public sa aiba competenta functionala de a infaptui actul solicitat);
 • actiunea ce constituie elementul material al infractiunii sa fie realizata mai inainte ca functionarul pe langa care s-a promis ca se va interveni, sa fi indeplinit actul care il intereseaza pe cumparatorul de influenta, sau cel tarziu in timpul indeplinirii acestuia.

Abuzul in serviciu (art 132 din Legea 78/200). Infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice, intereselor persoanelor şi infractiunea de abuz in serviciu prin ingradirea unor drepturi, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, se pedepseşte cu inchisoare de la 3 la 15 ani. Abuzul in serviciu contra intereselor publice, ale persoanei sau prin ingradirea unor drepturi asociat cu beneficii pentru sine sau prentru un altul a fost incrimat de legislatie ca fapta de coruptie.

INFRACTIUNI ASIMILATE CELOR DE CORUPTIE sanctionate de Legea 78/2000

Sunt pedepsite cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi urmatoarele fapte, daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite:
 • stabilirea, cu intentie, a unei valori diminuate a bunurilor apartinand statului in cadrul procedurilor de privatizare;
 • acordarea de credite sau de subventii cu incalcarea legii;
 • utilizarea creditelor sau a subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate;

Iinfluentarea operatiunilor economice ale unui agent economic de catre cel ce are sarcina de a-l supraveghea, de a-l controla sau de a-l lichida; se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani. Daca fapta prevazuta la alineatul precedent a fost savarsita intr-un interval de 5 ani de la incetarea functiei, atributiei ori insarcinarii, aceasta se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.

Sunt pedepsite cu inchisoarea de la 1 la 5 ani urmatoarele fapte, daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:

 • efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functtia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineşte o persoana ori incheierea de tranzactii financiare, utilizand informatiile obtinute in virtutea functiei, atribuşiei sau insarcinarii sale;
 • folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii.

Infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene. Legea 78/2000 a introdus, de asemenea, o serie de prevederi relative la fondurile Uniunii Europene. Astfel sunt sanctionate special ca fapte de coruptie falsul şi uzul de fals prin care se obtin pe nedrept fonduri europene precum şi fraudarea acestor fonduri chiar in cazul in care ele au fost obtinute in mod legal. Data fiind importanta acestor fonduri pentru economia nationala şi necesitatea unei bune şi corecte absorbtii a lor este sanctionata şi fraudarea din culpa (greşeala, neatentie) a acestor fonduri.

NU SUNT CONSIDERATE CORUPTIE:

Actele de proasta administrare:

 • abuz,
 • eroare,
 • depaşire de competenta,
 • neglijenta in serviciu

Este important insa de retinut ca astfel de acte  pot fi generate sau pot genera fapte de coruptie, daca in spatele unei aparente “proaste administrari” se afla un mobil (sume de bani, foloase, influenta etc).