despre site stiri materiale parteneri forum contact
spaga Cum e vazuta Cum e ceruta Cum se pedepseste Cum e combatuta De ce sa nu iei


Viitori Spagari ai Romaniei


De ce sa nu iei
Untitled Document

Daca urmeaza sa lucrezi:

Functionar public:

In exercitarea functiei publice, functionarii publici sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate.

Functionarii publici au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei publice, prin:

 1. intrebuintarea unor expresii jignitoare;
 2. dezvaluirea unor aspecte ale vietii private;
 3. formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.

Functionarii publici trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetatenilor. Functionarii publici au obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice, prin:

 1. promovarea unor solutii similare sau identice raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;
 2. eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte aspecte.

Functionarii publici nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura politica, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor publice detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii.

Sistemul juridic:

Magistratii sunt obligati ca, prin intreaga lor activitate, sa asigure suprematia legii, sa respecte drepturile si libertatile persoanelor, precum si egalitatea lor in fata legii si sa asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participantilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, sa respecte normele deontologice ale profesiei de magistrat si sa participe la formarea profesionala continua.

inainte de a incepe sa-si exercite functia, judecatorii si procurorii depun urmatorul juramant: "Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa apar drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei, sa-mi indeplinesc atributiile cu onoare, constiinta si fara partinire. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!" (Referirea la divinitate din formula juramantului se schimba potrivit credintei religioase a judecatorilor si procurorilor si este facultativa.) Juramantul se depune in sedinta solemna, in fata judecatorilor instantei sau, dupa caz, a procurorilor parchetului la care a fost numit judecatorul sau procurorul, dupa citirea actului de numire. Depunerea juramantului se consemneaza intr-un proces-verbal, care se semneaza de conducatorul instantei sau, dupa caz, al parchetului si de doi dintre judecatorii sau procurorii prezenti, precum si de cel care a depus juramantul.

Judecatorii si procurorii raspund disciplinar pentru abaterile de la indatoririle de serviciu, precum si pentru faptele care afecteaza prestigiul justitiei.

Intre altele, constituie abateri disciplinare:

 1. interventiile pentru solutionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvarii intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decat in limita cadrului legal reglementat pentru toti cetatenii, precum si imixtiunea in activitatea altui judecator sau procuror;
 2. exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta daca fapta nu constituie infractiune;
 3. efectuarea cu intarziere a lucrarilor, din motive imputabile;
 4. atitudinea nedemna in timpul exercitarii atributiilor de serviciu fata de colegi, avocati, experti, martori sau justitiabili;

 

Politie:

Principalele atributii ale politiei sunt: apararea drepturilor si libertatilor persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea, descoperirea si combaterea actelor si faptelor infractionale, asigurarea ordinii si sigurantei publice. Prin indeplinirea acestora se promoveaza increderea reciproca, respectul si dezvoltarea democratica a societatii.

Atitudinea politistului fata de coruptie:

 1. Politistului ii este interzis sa tolereze actele de coruptie si sa utilizeze abuziv autoritatea publica pe care i-o confera statutul sau.
 2. Politistului ii este interzis sa pretinda sau sa accepte bani, bunuri ori valori in scopul de a indeplini sau de a nu indeplini atributiile profesionale si sa primeasca sarcini, misiuni sau lucrari care excedeaza competentelor stabilite prin fisa postului.
 3. Politistul ia atitudine fata de actele de coruptie manifestate in cadrul institutiei, avand obligatia de a informa superiorii si alte organe competente cu privire la cazurile de coruptie despre care a luat cunostinta.
 4. Politistului ii este interzis sa uzeze de calitatea sau de functia indeplinita pentru rezolvarea unor interese de ordin personal.

 

Sistemul public de sanatate:

Cateva dintre normele privind integritatea si imaginea medicului:

 1. Este contrara eticii intelegerea dintre doi medici, medic si farmacist sau cadru auxiliar pentru obtinerea de avantaje materiale. Este nedorita practica profesionala in spatii comerciale, inclusiv in cele in care se vand aparate medicale.
 2. Este interzisa distribuirea - in scopuri lucrative - a unor remedii, aparate sau produse, cu interes pentru sanatate, ca si a unor medicamente neautorizate.
 3. Este interzisa practicarea de catre medici a unei activitati care dezonoreaza profesia medicala.
 4. Orice medic trebuie sa se abtina, chiar in afara vietii profesionale, de la acte de natura sa duca la desconsiderarea sa. Condarrmarea penala, survenita dupa anul 1989, este de natura sa duca la evaluarea situatiei in cadrul Colegiului, in conformitate cu prevederile din Codul Deontologic, cu posibilitatea unor repercursiuni disciplinare impotriva acestuia.
 5. Propunerea sau aplicarea de catre medic a unei metode terapeutice insuficient probate este blamabila, se considera sarlatanism.

Despre onorarii si atragerea bolnavilor:

 1. Este interzis orice act care ar procura bolnavului sau familiei acestuia un avantaj material nejustificat sau ilicit. Trebuie de asemenea evitate reducerile in natura sau banesti facute unui bolnav. Nu sunt admise comisioane percepute indiferent cui si nici acceptarea unui comision pentru indiferent ce act medical.
 2. Este interzisa impartirea onorariilor intre medicul curant, cel consultat, sau chirurg.

 

 

Invatamant:

Personalul din invatamant trebuie sa:

 1. aiba o tinuta morala demna, in concordanta cu valorile educationale pe care le transmite elevilor, o vestimentatie decenta si un comportament responsabil;
 2. dovedeasca respect si consideratie in relatiile cu elevii si cu parintii/reprezentantii legali ai acestora.

Personalului din invatamant ii este interzis sa aplice pedepse corporale, precum si sa agreseze verbal sau fizic elevii si/sau colegii.

Se interzice personalului didactic sa conditioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestatiei didactice la clasa de obtinerea oricarui tip de avantaje de la elevi sau de la parintii/apartinatorii/reprezentantii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite, se sanctioneaza cu excluderea din invatamant.

Din codurile de etica universitara analizate rezulta ca sunt considerate forme grave de coruptie urmatoarele:

  • traficarea examenelor de orice fel;
  • solicitarea de bani si cadouri precum si tentativa de mituire;
  • adunarea de fonduri de la studenti pentru acoperirea costurilor meselor oferite cadrelor didactice pe timpul examenelor;
  • solicitarea de servicii personale;
  • favoritismul in evaluare;
  • exploatarea in interes propriu a bazei materiale a universitatii.